Pierwsze szkolenia personelu pielęgniarskiego za nami

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie odbyło szkolenie i warsztaty w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Ginekologicznego. Tematem szkolenia było leczenie ran pooperacyjnych z zastosowaniem produktów medycznych standardowych i specjalistycznych oraz profilaktyka zakażeń szpitalnych.

W szkoleniu wzięło udział prawie 60 osób z Polski i Niemiec. Po nim partnerzy projektu z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie i Szpitala Märkisch-Oderland w Strausbergu wzięli udział w warsztatach poświęconych funkcjonowaniu Bloku Operacyjnego.

Projekt Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne to zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020, cel 6 „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego”.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są skierowane na pokonywanie barier, rozwijanie trwałej współpracy w ginekologii, poprawę jakości operacji, wymianę wiedzy i doświadczeń. Projekt zakłada, że standardy i procedury zostaną ujednolicone oraz że przyjmowane będą pacjentki z obu stron granicy.

Media