W dniach 23-24.05.2019 r. w Hotelu Villa Toscania w Nowym Gorzycku odbyły się 2 szkolenia kadry administracyjnej i zarządzającej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Szpitala Märkisch-Oderland w Strausbergu.

Pierwsze szkolenie dotyczyło zarządzania projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych.

Natomiast drugie szkolenie obejmowało swoim zakresem świadczenia medyczne dla pacjenta w ujęciu finansowym i prawnym, zarówno po stronie polskiej dla pacjenta z Niemiec, jak i po stronie niemieckiej dla pacjenta z Polski.

W szkoleniach wzięło udział ponad 20 osób z Polski i z Niemiec. W trakcie spotkań możliwa była wymiana doświadczeń i wiedzy personelu administracyjnego w zakresie przyjmowania pacjentów transgranicznych.

Szkolenia odbyły się w ramach realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, którego celem jest m.in. wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego.